16 comments on “Nro – Xuất Hiện Siêu Phẩm TN Nhiều Như Hack Khiến Cả Server Khiếp Sợ

  1. Game Top

    Mong ah xử lý em nạp 2 thẻ 20k mà sao đúng1cos cái em nhập sai mệnh giá 1 thẻ làm lại mà sao ghi sai mệnh thẻ anh

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *